Künye

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
CANDEMİR SARI

Genel Yayın Yönetmeni
ALİ EMRE SARI

Görsel Yönetmen
İLYAS KOSER

Haberler Yönetmeni
S. CEMRE SARI

Sosyal Medya Sorumlusu
BERK CAN ÖZDEMİR