Özel eğitimde mesleki eğitimin güçlendirilmesi projesi devam ediyor

Ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim veren özel eğitim okullarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla başlayan “Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi” devam ediyor.

Özel eğitimde mesleki eğitimin güçlendirilmesi projesi devam ediyor
REKLAM ALANI
Yayınlama: 12.10.2023
17
A+
A-

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından UNICEF iş birliği ile yürütülen ve ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim veren özel eğitim okullarının kurumsal kapasitesini geliştirmek ve kalitesini artırmak amacıyla bu yıl Mart ayında başlayan “Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi”nin birinci ve ikinci aşaması tamamlanarak bir sonraki aşamaya geçildi. Projenin hedef gruplarını, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde depremden etkilenen 11 il öncelikli olmak üzere özel eğitim meslek okulları ile özel eğitim meslek liseleri öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri, velileri ve mesleki sektör temsilcileri oluşturuyor. Projenin 27 Mart – 30 Eylül 2023 tarih aralığını kapsayan birinci ve ikinci ayağında ise “ihtiyaç analizi” ve “meslek analizi” yapılarak mevcut durum belirlendi. Devamında “İhtiyaç analizi ve Meslek Analizi Konsolide Raporu” ve ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim veren özel eğitim okullarının kurumsal kapasitelerini artırmak ve okul sektör iş birliğini desteklemek amacıyla “Mükemmeliyet Merkezi Modeli” hazırlandı.

“Mükemmeliyet Merkezi Modeli”ni Malatya Yeşilyurt Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulu ve Gaziantep Şahinbey Karataş Özel Eğitim Meslek Okuluna kurmak amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Mükemmeliyet merkezi Kurulum çalışmalarının 2024 yılının başı itibarıyla tamamlanması öngörülürken, “Erasmus + mesleki eğitim mükemmeliyet merkezleri” standartlarına uygun olarak geliştirilen “özel eğitim mükemmeliyet merkezi modeli” de Türkiye’de özel eğitim alanında ilk defa uygulanıyor olma niteliği taşıyacak.

Yine bu dönemde özel eğitim meslek alanları ve dalları gözden geçirilerek, deprem bölgesindeki iş sektörlerine uygun iki yeni meslek alan ve/veya dal programı da geliştirildi. Ayrıca 18 adet mevcut program güncellendi. “Özel Eğitimde Mesleki Eğitim Uygulamaları ve İstihdam” kitabı tamamlandı.

MESLEK EDİNME ATÖLYE ORTAMLARININ STANDARTLARI GÜNCELLENECEK

Projenin bir sonraki ayağında da bu bağlamda mesleki yeterlilikler hazırlanacak, “Mükemmeliyet Merkezi Öğretmenleri İçin Öğretim Süreçlerinin Desteklenmesi Eğitimi” verilecek. Öte yandan Bakanlığa bağlı mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarında bulunan meslek edinme atölye ortamlarının standartlarını belirleyen 18 atölye standardı güncellenecek. İş sektörleri uygulama alanlarına göre revize edilecek ve standardı olmayan iki yeni meslek edinme atölye ortamı için standart hazırlanacak. Proje çerçevesinde, İŞKUR iş birliği ile özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim meslek lisesi öğrencilerinin işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak amacıyla “Okul Sektör İş Birliğine Dayalı Etkili Staj Modeli’ geliştirilecek. Bu kapsamda program kılavuzları ve kazanım videoları hazırlanacak, özel eğitim meslek okullarında ve özel eğitim meslek liselerinde görev yapan 725 meslek-alan öğretmenine yönelik eğitimler düzenlenecek. Proje sonucunda, özel eğitimde mesleki eğitimi güçlendirerek üretime dayalı toplumsal bütünleşmeyi desteklemek, istihdam öncesi mesleki becerileri çağın gereklerine uygun geliştirmek, staj mekanizması ve meslek edinme atölyelerinin sektör çalışma ortamları ile benzer nitelikte yapılandırılmasını sağlamak amaçlanıyor.

REKLAM ALANI