Atatürk, İsrail devletinin kurulmasını savaş sebebi olarak ilân etmişti

Yayınlama: 05.01.2024
636
A+
A-

Bu yazım, köprünün üzerinde İsrail’e lânet, Gazze’ye destek mitingi yaparken, köprünün altından ise İsrail’e ticâri gemileri gönderenlerin suratlarına atılan tokattır.

 

İşte belgesi:

Ankara Milli Arşiv’de 030 10 266 793 25 numaralı dosya.

 

Aşağıdaki belgeyi gayet iyi okuyunuz!

Atatürk’ün aşağıda okuyacağınız sözleriyle, Erdoğan’ın ”VAN MÜNİT” tiyatrosunu karşılaştırın ve aradaki devlet adamlığı ciddiyetini görmeye çalışınız lütfen!

 

Atatürk’ün Araplar hakkındaki endişeleri ve kurulacak olan İsrail Devletine karşı ‘’GEREKİRSE SAVAŞIRIZ’’ sözleri.

 

Ankara’da Milli Arşiv’de 030 10 266 793 25 numaralı dosyada saklı tutulan belgeye göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kutsal Topraklar’la ilgili olarak Mecliste yaptığı bu konuşmanın tam metni şöyle:

 

‘’Arapların Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip bu sözde istiklâl kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanı teessüftür. Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz vakıa birkaç sene Araplardan uzak kaldık. Fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için yüce dinimiz İslâmiyet’in mukaddes yerlerinin MUSEVİLERİN VE HIRİSTİYANLARIN NÜFUZUNUN ALTINA GİRMESİNE MÂNİ OLACAĞIZ.

Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki;

Buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar bir takım Türk ve devlet düşmanı kişiler tarafından dinsiz ve İslamiyet’e lâkayt olmakla itham edildik. Fakat bu ithamlara rağmen Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) in  son arzusunu yâni, mukaddes toprakların daima İslâm hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. Cedlerimizin, Selâhaddin’in idâresi altında, uğrunda Hiristiyanlarla mücâdele ettikleri kutsal topraklarda yabancı hâkimiyet ve nüfuzunun tahtında (altında) bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bugün, Allah’ın inayeti ile kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslâm âleminin ayaklanıp icraata geçeceğine şüphemiz yoktur….’’

 

Evet, Mason localarını bir günde ve dünyada ilk defa kapatma cesaretini gösterebilen kişi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün kurulacak muhtemel İsrail devleti hakkındaki düşündükleri bunlardır.

 

ATATÜRK, KURULACAK OLAN İSRAİL DEVLETİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİ KONUŞMALARINDA SIK SIK ŞÖYLE DİLE GETİRİYORDU:

”Müslüman topraklarında, Müslüman âleminin bağrına bir hançer gibi saplanacak olan İsrail devletinin kurulması halinde gerekirse savaşı göze alırız ve bundan da zerre kadar çekinmeyiz”

 

FAKAT NE YAZIK Kİ;

İsrail devleti kuruldu ve bölge tam 70 küsur yıldır kan, barut, gözyaşı ve katliam altında. Hemen belirtelim ki, Mustafa Kemâl’in bu kararlı tutumunu benimsemeyen ve halen ABD ve İsrail ekseninden bir türlü çıkamayan Türkiye, eğer böyle giderse yakın bir gelecekte Siyonist İsrail ordusunu ve Evangelist sömürgecileri fiilen güney sınırlarında bulacaktır. Zaten şimdiden güney sınırımızda kukla Kürt devleti kurulmadı mı? İlla da İsrail ve ABD füzelerinin şehirlerimizde patlamasını mı bekleyeceğiz.

 

Bir Atatürk’ün İslâmi hassasiyetlerine bakın,

Bir de bugün meydanlarda İsrail’in aleyhine konuşup, sonra da İsrail’in güvenliği demek olan BOP’a Eşbaşkan olanlara bakın!

 

İslam aleminin selameti konusunda Atatürk mü daha samimi ve içten, yoksa Arap Baharı Planı ve BOP projesi gereği Hıristiyan dünyasıyla bir olup, Suriye, Tunus ve Libya’ya gibi İslâm ülkelerini parçalanmasında görev üstlenenler mi samimiler?

 

TARİH RÜŞVET YEMEZ!

TARİH, GÜNÜ GELDİĞİNDE GERÇEKLERİ BÖYLECE HAYKIRIVERİR!

REKLAM ALANI