LGS ve YKS adaylarına rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti

Millî Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12. sınıflarda öğrenim görmekte olan ve depremden etkilenen öğrencilere LGS ve YKS sürecinde destek olmaya devam ediyor. Bu amaçla, öğrencilerin LGS ve YKS’ye ilişkin kariyer uyumu ve olgunluğuna yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri uygulama esaslarına bağlı olarak çalışma takvimi başlatıldı. 

LGS ve YKS adaylarına rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti
REKLAM ALANI
Yayınlama: 14.04.2023
16
A+
A-

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından 8 ve 12. sınıflarda öğrenim görmekte olan ve depremden etkilenen öğrencilere LGS/YKS sürecinde de destek olmak amacıyla LGS/YKS’ye ilişkin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri uygulama esaslarına bağlı olarak çalışma takvimi hayata geçirildi. Tüm illerde uygulanacak çalışmalara göre, eylem planında kullanılacak dokümanlara http://orgm.meb.gov.tr/www/meb-ozellikle-lgs-ve-yksye-hazirlanan-ogrenciler-icin-sinif-rehberlik-programlarini-destekleyici-ve-kariyer-danismanligi-el-kitaplari-hazirladi/icerik/2321 adresinden ulaşılabilecek.

SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİ İLE İLÇELERDEKİ REHBER ÖĞRETMEN/PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR, İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAK

12 Nisan – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında depremden etkilenen illerdeki okulların açıldığı ilçelerde, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için hazırlanan kazanımlara yönelik etkinlikler, sınıf rehber öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecek. İlçelerdeki rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar, 8 ve 12. sınıflarda öğrenim gören, kariyer uyumu ve olgunluğu konusunda desteklenmeye ihtiyacı olan öğrencileri sınıf rehber öğretmenleriyle iş birliği içinde belirleyerek 8. sınıflar için Kariyer Uyumunu Destekleme Psikoeğitim Programı’nı; 12. sınıflar için Kariyer Gelişimi ve Planlama Psikoeğitim Programı’nı uygulayacak.

Programlar haftada en fazla 2 oturum olacak ve oturumlar ardışık günlerde olmayacak şekilde yapılacak. Okullarda uygulanan oturum ve programlar, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından e-Rehberlik Sistemi, Grup Çalışmaları-Gelişimsel ve Önleyici Hizmetler-Bilgi Verme Çalışmaları-Kariyer Gelişimi-Kariyer Olgunluğu kısmına işlenecek.

Okullarda uygulanan “Okulda Bireysel Kariyer Psikolojik Danışmanlığı El Kitabı”nda yer alan etkinlikler, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından e-Rehberlik Sistemi, Bireysel Çalışmalar-Gelişimsel ve Önleyici Hizmetler-Bilgi Verme Çalışmaları-Kariyer Gelişimi-Kariyer Olgunluğu kısmına işlenecek. Rehber öğretmen/psikolojik danışmanı bulunmayan okullarda uygulamalar RAM koordinasyonunda yürütülecek.

Okulların açılmadığı ilçelerde ise rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde kurulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimleri tarafından 8 ve 12. Sınıf DYK kurslarına katılan öğrencilere 8. sınıflar için Kariyer Uyumunu Destekleme Psikoeğitim Programı, 12. sınıflar için Kariyer Gelişimi ve Planlama Psikoeğitim Programı uygulanacak.

Kariyer gelişiminde kendini ve seçenekleri tanıma, karar verme becerileri, aile ile kariyer uyumsuzluğu ve hedef-motivasyon eksikliği konularında bireysel olarak kariyer psikolojik danışma hizmetine ihtiyaç duyan ortaokul ve lise öğrencilerine “Okulda Bireysel Kariyer Psikolojik Danışmanlığı El Kitabı”nda yer alan ilgili konulardaki etkinlikler uygulanacak. Uygulanacak etkinlikler ve sayıları rehber öğretmen/psikolojik danışman tarafından öğrencinin ihtiyacına göre belirlenecek.

BAŞKA İLLERE NAKİL YAPTIRAN ÖĞRENCİLER DE PROGRAMDAKİ ÇALIŞMALARDAN YARARLANACAK

Depremden doğrudan etkilenmeyen illere deprem bölgesinden nakil yoluyla gelen 8 ve 12. sınıf öğrencileri de sınıf rehberlik hizmetleri ve okul rehberlik ve psikolojik danışma programında yer alan çalışmalardan yararlanacak. Bu öğrencilerden grup ve bireysel olarak kariyer psikolojik danışma hizmetine ihtiyaç duyulan söz konusu etkinlikler ve psikoeğitim programları rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından sunulacak.

Öte yandan, LGS ve YKS tercih dönemlerinde depremden etkilenen öğrencilere sunulacak tercih danışmanlığı hizmetleri de planlanırken bu çaışmalara, hazırlanacak tercih danışmanlığı kılavuzunda yer verilecek.

Programlar kapsamında hedeflenen kazanımlar arasında 8. sınıf düzeyi için “Bir üst öğretim kurumuna ilişkin ön bilgiler edinir.”, “Üst öğretim kurumlarına geçiş sınavlarıyla ilgili bilgi edinir.”, “Sınavlara ilişkin duygularını açıklar.”, “Üst öğretim kurumlarına geçiş sınavlarına hazırlanmak ve başarılı olmak için stratejiler geliştirir.”, “Kısa ve uzun vadeli kariyer amaçları oluşturur.”, “Stresle baş etmede uygun yöntemler kullanır.” ve “Stresle baş etmede uygun yöntemler kullanır.”‘ başlıkları öne çıkıyor.

12.sınıf düzeyi için hedeflenen kazanımlarda ise “Yaşam amaçlarıyla ilgili eylem planını gözden geçirir.”, “Yaşadığı yoğun duyguları yönetir.”, “Stres yaratan kaynakları fark eder.”, “İyi oluşunu destekleyen duyguları yaşamında sıklıkla deneyimler.”, “Değişim ve belirsizlikle baş eder.” ile “Sınavlara ilişkin yoğun duygularını yönetir.” Başlıkları ön plana çıkıyor.

REKLAM ALANI