Karadeniz Havzasında Mavi Ekonominin Güçlendirilmesi Projesi

Avrupa Denizcilik, Balıkçılık ve Yetiştiricilik Fonu (EMFAF) tarafından desteklenen Karadeniz Havzasında Mavi Ekonominin Güçlendirilmesi Projesi (4BIZ) kapsamında ülke raporlarının sunulduğu çevrimiçi çalıştay gerçekleştirildi.

Karadeniz Havzasında Mavi Ekonominin Güçlendirilmesi Projesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 24.03.2023
132
A+
A-

Avrupa İklim, Altyapı ve Çevre Yürütme Ajansı Proje Müdürü Sonia Karasavvıdou, AB Karadeniz Mekanizması Proje Müdürü Vekili Matteo Boccı, Balkan ve Karadeniz Kıyı Bölgeleri Birliği Genel Sekreteri Stavros Kalognomos ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Uluslararası Kalıcı Sekretarya İdari Müdürü Rositsa Stoeva’nın açılış konuşmalarını yaptığı çalıştayda Karadeniz Üniversiteler Ağı Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden Mamut tarafından projenin uygulamadaki nihai durumu, Bükreş Üniversitesi Ekonomi Çalışmaları Bölümü’nden Prof. Dr. Gabriela TIGU tarafından ise ülke raporlarının yapılandırılması ve ülkelerin mavi ekonomi çalışmalarının haritalandırılması süreçlerinin metodolojisi hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Romanya’nın ülke raporlarının sunulduğu oturumun moderasyonu Turizm ve Girişimcilik Birimi Başkanı Mehmet Bozdoğan tarafından yapıldı. Mavi ekonomi ile ilgili kıyı turizmi, tersanecilik, deniz ulaştırma ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinde ülkemizin ve bölgemizin mevcut durumu, bölgemizdeki mavi ekonomi sektörlerinin sorunları, başarı hikâyeleri, sektörlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için alınması gereken tedbirlerin yer aldığı Türkiye ülke raporu Turizm ve Girişimcilik Birimi Uzmanı Murat Karaca tarafından sunuldu. Sunumlar sonrasında katılımcılardan raporlarla ilgili yorum ve önerileri alındı.

Çalıştayda, Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi Araştırma ve Politika Geliştirme Müdürü Georgia Chantzı tarafından “AB Ülkelerinin Diğer Deniz Havzalarında Mavi Ekonominin Güçlendirilmesi Kapsamında İyi Uygulama Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Proje ortağı ülkelerden toplam 9 kurumun yer aldığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) ortağı olduğu EMFAF 4BIZ projesi kapsamında düzenlenen çalıştay, EMFAF 4BIZ projesinin Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına altlık olabileceği muhtemel proje fikirleri hakkında görüş ve değerlendirmelerle sonlandırıldı.

REKLAM ALANI